Hvad fortæller kilderne?

Fag:  Historie

Periode:  Jægerstenalder

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Læs teksten om "Mad i mosen" under perioden Jægerstenalder og se på de tilhørende kilder .

Sæt ring om de udsagn i teksten, der er baseret på informationer fra kilderne (brug en interaktiv tavle eller print teksten ud). Hvilke kilder passer til hvilke udsagn?