Fra sted til sted Livet i Åmosen Mad i mosen Moseboliger Naturens ressourcer
Skjul billede

For 8.000 år siden var Åmosen et ufremkommeligt område dækket af søer, moser og tæt skov. Men den var også et vigtigt spisekammer for de mennesker, der levede i området. Især om sommeren var Åmosen befolket af jægere, som i mindre grupper slog sig ned på bopladser langt ude i mosen for at jage og fiske.

I dag rummer Åmosen stadig vigtige spor fra livet i Jægerstenalderen i form af arkæologiske fund. Der er fundet rester af de hytter, jægerne byggede i mosen, sammen med redskaber, våben, smykker, madrester og knogler. Ved at analysere fundene kan vi få et indblik i det liv, der formede sig i Åmosen i de allertidligste tider.

Åmosen er et af Nordeuropas mest spændende fundområder fra jægerstenalderen. Det er bl.a. herfra, vi kender de allertidligste billeder af mennesker fra stenalderen, og det lille område Kongemosen i Åmosen har lagt navn til Kongemosetiden, som er en af de underperioder, arkæologer over hele verden inddeler Jægerstenalderen i.

Gå på opdagelse i billedet og find de fem temaer, der kan fortælle mere om Jægerstenalderen! 

Fakta om Jægerstenalder

  • Ca. 13.000-4.000 f.Kr.
  • Mennesker lever som jægere og samlere i skove, moser og kystområder.
  • Der dyrkes endnu ikke korn eller andre afgrøder.
  • Kaldes også mesolitikum ("mellem-stenalder").
  • Inddeles i ældre jægerstenalder (Maglemosetid) og yngre jægerstenalder (Kongemosetid og Ertebølletid).