Hvad skraldespanden gemmer

Fag:  Historie

Periode:  Jægerstenalder, Nutid

Opgavetype:  Gruppe

Opgaveformulering:

Fotografér indholdet af din families skraldespand derhjemme. Byt billeder i klassen dagen efter.

Hvad kan du ud fra din klassekammerats billede fortælle om hans/hendes madvaner, og hvad familien har fået at spise?

Sammenlign med kilden Køkkenmødding. Hvorfor kan du fortælle mere om din kammerats skraldespand, end arkæologerne kan om jægerstenalderens menneskers madvaner?