At bo i Åmosen før og nu

Fag:  Geografi, Historie

Periode:  Jægerstenalder, Nutid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

I Åmosen placerede menneskene i Jægerstenalderen deres hytter tæt ved søbredden. I dag er der ikke mange søer tilbage i Åmose-området. Hvor bor befolkningen i området i dag?

Se på kortet over Åmosen under menupunktet "Kort & kilder" og dan dig et overblik over, hvor de største byer i Åmosen ligger i dag.

Find 3 argumenter for, hvorfor Jægerstenalderens mennesker boede tæt ved vandet, og 3 argumenter for, hvorfor Åmosens beboere i dag bor andre steder.