Fra sted til sted i Jægerstenalderen

Fag:  Historie

Periode:  Jægerstenalder

Opgavetype:  Enkelt

Opgaveformulering:

Se på de forskellige kilder og udvælg 2-3 stykker, der kan give dig viden om transport i Jægerstenalderen.

Hvilke informationer kan du få ved at undersøge kilderne nærmere?

Hvorfor var vandvejene en vigtig rute for Jægerstenalderens mennesker?