Mad før og nu

Fag:  Historie

Periode:  Tørvegravningstid, Nutid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Se på kilden "Menukort fra Bromølle Kro" og sammenlign det med beskrivelserne af den mad, tørvegraverne spiste i Åmosen i tiden omkring 2. Verdenskrig (se kilderne til afsnittet "Mad i mosen" i Tørvegravningstiden).

Hvilke ligheder og forskelle er der?