Lav din egen kilde

Fag:  Dansk, Historie

Periode:  Tørvegravningstid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Lyt til kilderne med fortællinger fra Inge, Harry og alle de andre, der som børn og unge boede og arbejdede i Åmosen.

Hvis du skulle interviewes om dit liv i dag, så en skoleklasse i 2075 kunne høre din fortælling, hvilke 5 spørgsmål ville så være vigtigst at besvare for dig? Formulér spørgsmålene og dine egne svar.

Interview hinanden i klassen to og to.