Hesten - et vigtigt transportmiddel

Fag:  Historie

Periode:  Tørvegravningstid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

I 1940erne var både lastbiler, biler og tog for længst opfundet. Hvorfor var hestevogne alligevel helt uundværlig arbejdskraft, når det handlede om transport af tørv?