Åmosen-København tur/retur

Fag:  Geografi, Historie

Periode:  Tørvegravningstid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Lyt til kilden "Bent om at cykle til København". Hvorfor tror du, at Bent cyklede til København fremfor at tage toget? Hvor lang tid tog det ham at komme frem?

Hvor lang tid tager det i dag at komme med bil eller tog fra Åmosen til København? Brug krak.dk eller rejseplanen.dk til at finde svaret.