Tjen penge på naturen

Fag:  Historie

Periode:  Tørvegravningstid, Nutid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Som tørvearbejder kunne man tjene godt på det hårde arbejde i Åmosen. Lyt til kilden "Bent om at tjene penge".

Sammenlign med timelønnen på dit eller en af dine kammeraters fritidsjob. Hvor mange penge ville du eller din kammerat tjene om ugen, hvis I arbejdede 10 timer om dagen ligesom Bent gjorde?