Hvad er Åmose.dk?

Åmosen mellem fortid og fremtid er en digital kilderessource, som præsenterer en række historier om den vestsjællandske Åmose og om de indbyggere, der siden oldtiden har befolket området. Åmose.dk er særligt målrettet elever i folkeskolens udskoling (7.-9. klasse) og er tilpasset Fælles Mål for fagene dansk, geografi og historie. Undervisningsmaterialet kan anvendes tværfagligt eller separat i de enkelte fag og er velegnet til udformning af prøveoplæg til eksamen i f.eks. historie eller geografi.

Materialet er udviklet til brug på interaktive whiteboards, men kan også anvendes via almindelige computere. Åmosen mellem fortid og fremtid" fokuserer på tre nedslagspunkter i Åmosens lange historie: jægerstenalderen (ca. 13.000-4.000 f.Kr.), tørvegravningstiden (1940erne og 50erne) og nutiden (1980-). Via kildematerialet i form af fotografier, skriftligt materiale, arkæologiske fund, videointerviews og lydklip får eleverne mulighed for at undersøge de livsvilkår, mosens indbyggere gennem tiden har haft i de forskellige perioder. Hvordan bor, spiser og arbejder man i Åmosen gennem tiderne? Hvordan har mosens natur påvirket menneskene i området? Og hvilken rolle spiller Åmosen for os i dag?

Åmosen mellem fortid og fremtid er udviklet af Kulturkørekort - Skoletjenesten ved Sydvestsjællands Museum. Vi modtager meget gerne opgaveforslag, og også gerne forslag eller kommentarer til indholdet. Forslag og kommentarer kan sendes til kultkort@vestmuseum.dk. Til den digitale ressource hører også et undervisningstilbud, som Skoletjenesten tilbyder at afholde på skoler i museets lokalområde. Du kan læse mere om forløbet og Skoletjenestens øvrige undervisningstilbud på www.vestmuseum.dk