Litteratur

Generelt om Åmosen:

  • Pedersen, Lisbeth (red.): Åmosen - et kulturhistorisk skatkammer. Fra Nordvestsjælland, 2008.
  • Pedersen, Lisbeth (red.): Tissø og Åmoserne - kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt, 2003.
  • Fischer, Anders og Pedersen, Lisbeth (red.): Kulturarv i Naturpark Åmosen-Tissø. Styringsgruppen for Naturpark Åmosen-Tissø i samarbejde med Kalundborg og Omegns Museum og Nationalmuseet, 2005.

Jægerstenalder:

  • Bay, Jørgen og Staal, Benny: En stenalderboplads. Ideer til historiske værkstedsaktiviteter og tværfagligt arbejde i skolen og friluftslivet. Skoletjenesten, 2003.
  • Jensen, Jørgen: Danmarks Oldtid. Gyldendal, 2006.
  • Andersen, Knud m.fl.: "Maglemose hytterne ved Ulkestrup Lyng". Det kgl. nord. Oldskriftsselskab, 1982.

TØRVEGRAVNINGSTID:

  • Høyrup, Lise: "Børn i mosen. Tørvemosebørnehaven "Bodal" 1944-1947: I de voksnes hænder. Børns vilkår i Vestsjælland i 200 år". LAVA, 2001.
  • Mielche, Håkon: "Til søs gennem Sjælland". Hasselbach, 1945.
  • Seiergaard, Inge: "Havde vi dog bare haft lange bukser! Om kvinders arbejde i tørveproduktionen på Holbækkanten i 1940'erne" i Per Blumensaadt (red.) Af lyst og af nød, 1998.

 

    

Links

Generelt om Åmosen:

Tørvegravningstid:

Nutiden: