Fra sted til sted Livet i Åmosen Mad i mosen Moseboliger Naturens ressourcer
Skjul billede

Åmosen er et stort område præget af landbrug, naturarealer med dyre- og planteliv samt mindre byer og sommerhusområder. Når man kører langs en af de snoede asfaltveje i området kommer man forbi kornmarker og græssende kvæg, landsbyer og en lille smule industri af ældre dato. Gennem området løber Åmose Å fra Store Åmose i øst til Lille Åmose i vest. Fra Lille Åmose hedder åen Halleby å og løber videre vestpå via Tissø ved Kalundborg, inden den munder ud i Storebælt ved Reersø.

Ved første øjekast er der ingen spor af fortiden i området. Men ved nærmere eftersyn kan man alligevel finde mange tegn på, at området har været beboet af mennesker i tusindvis af år. For 8000 år siden var Åmosen et netværk af søer, åer og moser, hvor mennesker i små flokke slog sig ned i sommerhalvåret for at fiske, jage og samle mad i naturen. For 70 år siden var Åmosen centrum for en stor tørveindustri, der leverede brændsel til store virksomheder i Københavnsområdet og beskæftigede tusindvis af mænd, kvinder og børn i tørvegravningen.

Åmosen er internationalt anerkendt blandt arkæologer for de spændende fund fra Jægerstenalderen, som pga. den gode mosejord er usædvanlig godt bevaret. Mange ældre mænd og kvinder kan stadig fortælle om en barndom eller en ungdom i mosen som tørvegravere. For nutidens mennesker er Åmosen et naturområde med spændende dyr og planter, en arbejdsplads for landmænd, et sted man bor eller har et sommerhus. Åmosen er mange ting - og derfor er der også mange forskellige interesser i området.

Gå på opdagelse i billedet og find de fem temaer, der kan fortælle mere om nutidens Åmose! 

Fakta om Nutid

  • Store Åmose er ca. 36 km2.
  • Åmosen ligger mellem Holbæk, Sorø og Kalundborg.
  • Åmosen består af landbrug, naturområder, mindre byer og sommerhusområder.
  • Åmose Å løber gennem hele området fra øst til vest.