Fra sted til sted Livet i Åmosen Mad i mosen Moseboliger Naturens ressourcer
Skjul billede

Fra sted til sted

I Jægerstenalderen havde man hverken vogne eller tamme husdyr, der kunne bruges til transport. Derfor var det at sejle en rigtig smart måde at bevæge sig rundt på. Vandvejen var ofte den hurtigste vej gennem landskabet, som bestod af tæt urskov og store moser, der gjorde det besværligt at bevæge sig til fods.

Stammebåde i massevis

I en stammebåd kunne Jægerstenalderens mennesker transportere sig selv og udstyr, proviant osv. En stammebåd er en kano lavet af et udhulet træ. I Åmosen har arkæologerne udgravet hele 25 stammebåde af el, lind og egetræ, som er mellem 5 og 10 m lange. Der er også fundet en smukt dekoreret åre. Måske har man ikke kun haft stammebåde, men også bygget andre slags fartøjer af skind spændt udover et skelet af træ. Fra bådene har man kunnet fiske og sejle bytte hjem fra jagten.

Åmosen som motorvej

I Jægerstenalderen boede menneskene ude ved havet, men om sommeren flyttede de ind i landet til moser som Åmosen for at jage og fiske. Åmosens net af søer og åer har været den hurtigste vej mellem kysten og bopladserne i mosen. I perioder har man måske endda kunnet gøre rejsen på en enkelt dag. Nogle af bopladserne i mosen lå på så sumpede steder, at man i Jægerstenalderen kun har kunnet komme dertil i en båd.