Hvem fortæller sandheden?

Fag:  Historie

Periode:  Jægerstenalder

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Se på kilderne "Kort over boplads" og "Hytte fra Ulkestrup Lyng", som er kilder fra arkæologernes udgravninger ved Ulkestrup Lyng-bopladsen.

Sammenlign med kilderne "Bopladsen Ulkestrup Lyng" og "Rekonstrueret hytte", som er nutidens fortolkninger af, hvordan en boplads i jægerstenalderen kunne se ud.

Hvilke af disse to fortolkninger mener du er mest pålidelig? Hvorfor?