Vandveje i Åmosen

Fag:  Geografi

Periode:  Jægerstenalder, Nutid

Opgavetype:  Enkelt

Opgaveformulering:

Det net af åer og søer, der forbandt Åmosen med kysten, var en vigtig transportvej for Jægerstenalderens mennesker. Både mosen og kyststrækningen har ændret sig meget siden Jægerstenalderen og ser i dag helt anderledes ud.

Se på kortet over Åmosen og undersøg, hvordan mulighederne for at sejle på Åmose å er idag. Hvor kan man bevæge sig ad vandvejen, og hvor kan man ikke?