Kildernes Top 10

Fag:  Historie

Periode:  Jægerstenalder, Nutid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Under normale omstændigheder rådner organisk materiale som træ og ben i jorden, når det ligger der længe. I Åmosen har mosejorden skabt særligt gode bevaringsforhold for genstande lavet af disse materialer. Derfor er mange af arkæologernes fund fra Åmosen af redskaber og våben af træ, hjortetak og knogler fra Jægerstenalderen internationalt kendte.

Lav en prioriteret liste over hvilke 10 kilder fra Jægerstenalderen, du synes er vigtigst at bevare i fremtiden, og argumentér for dine valg.