Transport gennem tiden

Fag:  Geografi, Historie

Periode:  Jægerstenalder, Tørvegravningstid, Nutid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Mennesket har brugt mange forskellige transportmidler i Åmosen gennem tiderne. Lav en oversigt over, hvilke transportmidler der er blevet brugt i Jægerstenalderen, i Tørvegravningstiden og i dag.

Hvilke måder at bevæge sig fra sted til sted på er de samme? Hvilke ændrer sig?