Naturkanon

Fag:  Geografi

Periode:  Nutid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Åmosen er med i Danmarks Naturkanon, som er en liste over 216 forskellige steder i dansk natur, både typiske og særlige. Undersøg kilden "Åmosen som Naturkanonpunkt".

Hvorfor er Åmosen kommet med i Naturkanonen?