Lav selv mad eller hvad?

Fag:  Dansk, Historie

Periode:  Tørvegravningstid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Lyt til kilden "Bent om mad", hvor Bent fortæller om, hvordan hans arbejdssjak havde en kok med i Åmosen til at lave mad til sig.

Andre enlige mænd spiste i et af marketenderierne, hvor man kunne få varm mad hver dag. Hvorfor lavede mændene ikke selv mad?