Skriv et brev fra Åmosen

Fag:  Dansk, Historie

Periode:  Tørvegravningstid

Opgavetype:  Enkelt

Opgaveformulering:

Forestil dig, at du kommer fra København, men i sommeren 1946 er flyttet med din familie ud i Åmosen for at arbejde i tørven.

Skriv et håndskrevet brev til din klassekammerat i København om dit liv en helt almindelig dag i mosen. Lad dig inspirere af tekster og kilder her på sitet.

Brug gammeldags retskrivning i dit brev, hvor du skriver alle navneord med stort begyndelsesbogstav, og aa i stedet for å.