Og pressen skrev... om arbejderliv i Åmosen

Fag:  Dansk, Historie

Periode:  Tørvegravningstid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Pressen skrev om tørvearbejderne i Åmosen. Læs og sammenlign artiklerne "'Tørv, Sved og Glæde' fra Billedbladet""'Besøg i Tørvemosen' fra Berlingske Illustreret Tidende" og "'Den graa Virkelighed' fra Land og Folk".

Hvordan beskrives livet i Åmosen? Hvilke ting er artiklernes forfattere enige om, og hvilke ting er forskellige fra artikel til artikel? Hvilken artikel mener du er mest troværdig?