Oldtidsfund

Fag:  Dansk, Historie

Periode:  Tørvegravningstid, Nutid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Mange spændende oldtidsfund så dagens lys under tørvearbejdet i Åmosen. Undersøg kilderne "Opslag fra Nationalmuseet" og "Sjov med oldsager".Hvorfor var tørvearbejderne ikke mere forsigtige, når de fandt genstande fra oldtiden?

Undersøg hvordan man i dag skal forholde sig, hvis man finder en ting fra oldtiden. Brug f.eks. Nationalmuseets hjemmeside.