Om siden

Denne digitale ressource er udarbejdet af Kulturkørekortet - Skoletjenesten ved Sydvestsjællands Museum i 2011 og indgår i Kulturkørekortets formidlingstilbud til skoler og daginstitutioner i Sorø og Slagelse Kommuner.

Projektet er støttet med udviklingsmidler fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland og indgår i et samarbejde mellem Kalundborg Museum, Holbæk Museum og Sydvestsjællands Museum omkring Åmosen. Projektet er desuden støttet med midler fra Kalundborg Museum og Skoletjenesten.


Kulturkørekort - Skoletjenesten ved Sydvestsjællands Museum er platform for en række undervisningsforløb til skoler og daginstitutioner, som skal styrke børn og unges historiske bevidsthed. Undervisningsforløbene kan benyttes som en integreret del af skolernes undervisning og tager udgangspunkt i Fælles Mål samt børnehavernes arbejde med pædagogiske læreplaner. Kulturkørekortet bygger bro mellem skolen og museets kerneydelser og udvikler løbende nye forløb. Læs mere om Kulturkørekortets undervisningstilbud på www.vestmuseum.dk.

Yderligere oplysninger vedr. Kulturkørekortet fås ved henvendelse til: Sydvestsjællands Museum
Storgade 17
4180 Sorø
tlf. 57 83 40 63
kultkort@vestmuseum.dk

 

Tilrettelæggelse:
Sara Maria Cordtz, Museumsformidler

Redaktion:
Rune Lundberg, Leder af Skoletjenesten ved
Sydvestsjællands Museum
Sara Maria Cordtz, Museumsformidler

Illustrationer:
Erik Petri | erikpetri.dk

Speak:
Esben Pretzmann | panoramaagency.com

Website:
Serious Games | seriousgames.dk

Teknik & hosting:
Webgarden | webgarden.dk

Kulturkørekort
Skoletjenesten