Jægerstenalderens billeder

Fag:  Dansk, Historie

Periode:  Jægerstenalder

Opgavetype:  Enkelt

Opgaveformulering:

Jægerstenalderens mennesker havde ikke noget skriftsprog. Derfor er de eneste informationer, de giver os, indridsede figurer og tegn på smykker, våben og redskaber. Vi ved ikke meget om, hvad deres tegninger betyder.

Udvælg én af kilderne her fra siden med indridsede mønstre eller figurer, f.eks. " Venus fra Jorløse" eller " Knogle fra Ryemarksgaard" og lav din egen tolkning af billedets betydning. Argumentér for din fortolkning af billedet.