Åmosen til debat

Fag:  Dansk, Geografi

Periode:  Nutid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Politikeren Søren Espersen fra Dansk Folkeparti har skrevet en artikel i avisen Information, som hedder 'Urskov kvæler digternes kulturlandskab' og handler om Åmosen. Redegør for hans synspunkter.

Hvilke argumenter bruger han i artiklen? Er du enig?