Uden tørv ingen øl - uden øl ingen tørv

Fag:  Dansk, Historie

Periode:  Tørvegravningstid, Nutid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Lyt til kilden "Bent om øl". Det var helt normalt at drikke øl i løbet af arbejdsdagen i Åmosen.

I dag er det på næsten alle arbejdspladser forbudt at drikke i arbejdstiden. Hvorfor tror du, det har ændret sig?