Et væld af kilder

Fag:  Historie

Periode:  Jægerstenalder, Tørvegravningstid

Opgavetype:  Enkelt

Opgaveformulering:

Brug menupunktet "Kort & kilder" til at danne dig et overblik over kilder om boliger i Jægerstenalderen og i Tørvegravningstiden. Generelt er der forskel på både mængden og typen af kilder fra de to perioder.

Hvilke forskelle er der? Hvorfor?