Mangel på råstoffer

Fag:  Geografi, Historie

Periode:  Tørvegravningstid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Cykler, biler og andre transportmidler kræver forskellige råstoffer for at fungere. F.eks. skal der bruges gummi til cykelslanger og brændstof til bilernes motorer.

Hvilke råstoffer var der særlig mangel på under 2. Verdenskrig, og hvordan påvirkede det trnasportforholdene i Åmosen?