Landskabet ændrer sig

Fag:  Geografi, Historie

Periode:  Jægerstenalder, Tørvegravningstid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

Tørvegravningen ændrede landskabet i Åmosen. Sammenlign kilderne "Tørvelandskab", "Tørv i Åmosen" og "Tørvebriket-fabrik" med nogle af kilderne fra Jægerstenalderen.

Hvordan har landskabet i Åmosen ændret sig?