Energi før og nu

Fag:  Geografi, Historie

Periode:  Tørvegravningstid, Nutid

Opgavetype:  Enkelt, Gruppe

Opgaveformulering:

I tiden omkring 2. Verdenskrig var det vanskeligt at skaffe kul, benzin og andre energikilder. Derfor blev tørv, som man kunne producere inden for landets grænser, en meget vigtig del af brændselsforsyningen.

Tørv spiller ikke længere nogen rolle som brændsel, men hvilke energikilder fremstiller vi selv i dagens Danmark?

Hvilke andre energikilder bruger man i dag? Hvor kommer de fra?