Fra sted til sted Livet i Åmosen Mad i mosen Moseboliger Naturens ressourcer
Skjul billede

Naturens ressourcer

I dag fremstår Åmosen som et kludetæppe af landbrugsområder og mosearealer uden ret meget bebyggelse.

Åmosen - tør eller våd?

I forbindelse med tørvegravningen i mosen omkring 2. Verdenskrig drænede man området og udrettede Åmose å. Derfor er Åmosen i dag mange steder et relativt tørt område, hvor der ikke er ret meget mose tilbage. I de senere år har der flere gange været tale om at hæve vandstanden i dele af Åmosen igen, så området igen kan blive mere moseagtigt. Det vil være godt for forskellige slags dyr og planter, så f.eks. odderen får bedre levevilkår.

Er vådt godt?

Hvis området gøres mere fugtigt vil det også sikre, at de genstande fra oldtiden, som endnu ligger nede i mosen, bliver godt bevaret. Man ved, at mange levn fra forhistorisk tid allerede er forsvundet, fordi vandet gennem de senere år er blevet ledt væk fra Åmosen. Alle er dog ikke lige glade for idéen om at gøre Åmosen til et vådere og mere fugtigt område.

Fremtiden til diskussion

For mange af lodsejerne i Åmosen, der driver landbrug på de tørlagte mosearealer, er det ikke gavnligt at hæve vandstanden. Så forringes landbrugsjorden, og natur- og dyrelivet ændrer sig, så jagtmulighederne forandres. Der har i flere år været debat om Åmosens fremtid, og spørgsmålet om, den skal være tør eller våd, bliver stadig diskuteret.

Kanon og Naturpark

Åmosen er med på den danske naturkanon, som er en oversigt over vigtige naturområder i landet. Nogle områder i mosen er også fredet, f.eks. Kongemosen, hvor flere af de mest spændende arkæologiske fund stammer fra. Kalundborg, Sorø og Holbæk kommuner arbejder i dag sammen med en styregruppe for at sikre områdets natur- og kulturværdier i Naturpark Åmosen.