Fra sted til sted Livet i Åmosen Mad i mosen Moseboliger Naturens ressourcer
Skjul billede

Moseboliger

I Åmosen er der flere steder fundet bopladser fra Jægerstenalderen. De første bopladser blev udgravet af arkæologer allerede i 1940erne. Bopladserne består typisk af rester af hytter, bålsteder, affaldsbunker og en masse små stykker flint fra produktion af flintredskaber. På nogle af bopladserne er der fundet særlige ting som f.eks. smykker, redskaber eller årer til stammebåde.

Fra sump til kyst - og tilbage igen

Flere steder viser arkæologernes undersøgelser, at stenalderjægernes bopladser i Åmosen kun var i brug om sommeren. På flere bopladser er der nemlig fundet rester af måltider med knogler fra dyreunger og rester af bær og nødder. Det er alt sammen mad, som kun kan skaffes om sommeren. Nogle af bopladserne er også fundet på steder, hvor den høje vandstand i Åmosen om vinteren må have oversvømmet bopladsen helt og gjort området ubeboeligt. Det betyder, at Åmosens indbyggere i vinterperioden har boet ude ved Storebælts kyst, og så er vendt tilbage til Åmosen, når det er blevet forår igen. Her i Danmark er der langs kysterne fundet langt flere bopladser fra Jægerstenalderen end inde i landet. Man har altså flyttet frem og tilbage i takt med årstidernes skiften.

Lige ved vandet

Alle bopladserne i Åmosen har været placeret så tæt ved søbredden, at man har kunnet sejle til og fra hytterne og uden problemer smide affald, madrester osv. i vandet. Nogle af bopladserne har ligget så langt ude i mosen, at man nok slet ikke har kunnet komme ud til dem på andre måder end med båd.